Oldal kiválasztása

Dr. Abonyi Rita

Ügyvédi iroda

Üdvözlöm honlapomon!

Ingatlanjog
 • Társasházak alapító okiratának és szervezet működési szabályzatának elkészítése, módosítása
 • Építési ügyek
 • Adásvételi szerződések készítése, ellenjegyzése
 • Bérleti szerződések
 • Csereszerződések
 • Külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos engedély beszerzése
 • Földhivatali ügyintézés
Biztosítási szakjogász
 • Biztosítóval szembeni követelés érvényesítése
 • Biztosítási szerződés értelmezése
 • Peren kívüli egyezségkötés
Családi jog
 • Házassági vagyonjogi szerződések készítése, véleményezése
 • Bontóperek
 • Házassági vagyonközösség megszűntetése iránti perek
 • Gyermektartási perek
 • Gyermekelhelyezési perek
 • Kapcsolattartási jog szabályozása
 • Apasági perek
 • Örökbefogadási ügyek
 • Szülői felügyeleti jog szabályozása
Öröklési- és hagyatéki ügyek
 • Végrendelet készítése
 • Öröklési szerződés
 • Hagyatéki képviselet
Munkajog
 • Munkaszerződések készítése, módosítása, véleményezése
 • Vezetői munkaszerződések
 • Munkáltatói és munkavállalói intézkedések előkészítése, véleményezése
 • Képviselet munkaügyi jogvitákban (jogellenes felmondás miatti perek, egyéb munkaügyi per, munkaügyi egyeztetés)
 • Munkaviszonyok, valamint egyéb foglalkoztatási viszonyok (megbízás, vállalkozás létrehozása) létrehozása és megszűntetése
 • Munkaügyi szabályzatok kidolgozása, véleményezése
 • Munkahelyi kiszervezés, munkaerőkölcsönzés
Cégügyek
 • Cégalapítás (minden cégforma esetén társasági szerződések, alapító okiratok és alapszabályok készítése)
 • Cégjogi változások (módosulások, társaságok átalakulása)
 • Társasági részesedés vétele és eladása (üzletrész- és részvény átruházási tranzakciók)
 • Végelszámolás
 • Felszámolási ügyek, csődjog
 • Versenyjogi kérdések
Peren kívüli vitarendezés
Ingatlanjog
 • Társasházak alapító okiratának és szervezet működési szabályzatának elkészítése, módosítása
 • Építési ügyek
 • Adásvételi szerződések készítése, ellenjegyzése
 • Bérleti szerződések
 • Csereszerződések
 • Külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos engedély beszerzése
 • Földhivatali ügyintézés
Biztosítási szakjogász
 • Biztosítóval szembeni követelés érvényesítése
 • Biztosítási szerződés értelmezése
 • Peren kívüli egyezségkötés
Családi jog
 • Házassági vagyonjogi szerződések készítése, véleményezése
 • Bontóperek
 • Házassági vagyonközösség megszűntetése iránti perek
 • Gyermektartási perek
 • Gyermekelhelyezési perek
 • Kapcsolattartási jog szabályozása
 • Apasági perek
 • Örökbefogadási ügyek
 • Szülői felügyeleti jog szabályozása
Öröklési- és hagyatéki ügyek
 • Végrendelet készítése
 • Öröklési szerződés
 • Hagyatéki képviselet
Munkajog
 • Munkaszerződések készítése, módosítása, véleményezése
 • Vezetői munkaszerződések
 • Munkáltatói és munkavállalói intézkedések előkészítése, véleményezése
 • Képviselet munkaügyi jogvitákban (jogellenes felmondás miatti perek, egyéb munkaügyi per, munkaügyi egyeztetés)
 • Munkaviszonyok, valamint egyéb foglalkoztatási viszonyok (megbízás, vállalkozás létrehozása) létrehozása és megszűntetése
 • Munkaügyi szabályzatok kidolgozása, véleményezése
 • Munkahelyi kiszervezés, munkaerőkölcsönzés
Peren kívüli vitarendezés
Cégügyek
 • Cégalapítás (minden cégforma esetén társasági szerződések, alapító okiratok és alapszabályok készítése)
 • Cégjogi változások (módosulások, társaságok átalakulása)
 • Társasági részesedés vétele és eladása (üzletrész- és részvény átruházási tranzakciók)
 • Végelszámolás
 • Felszámolási ügyek, csődjog
 • Versenyjogi kérdések

Dr. Abonyi Rita vagyok, 2002-ben diplomáztam a Miskolci Egyetem Jogi Karán és 2006. júliusában nyitottam meg saját irodámat, melynek irodavezető ügyvédje vagyok. Az iroda sokrétű tapasztalatokkal rendelkezik a jog számos szakterületén, amely elsősorban annak köszönhető, hogy eddigi pályafutásom során az emberek legkülönfélébb jogi problémáira nyújthattam megoldást.

A hozzánk beérkező Ügyfelek jogi problémáinak megoldásaiban és kezelésében irodám szembetűnő jellegzetessége a közvetlenség, nem tekintjük magunkat kiváltságosnak a jogi diploma birtokában, ehelyett a szaktudást lehetőségnek látjuk abban, hogy magas színvonalú szakmai tudás birtokában segíthessünk.

Határozott meggyőződésünk, hogy akármilyen eljárásról is legyen szó, a mi győzelmünk kizárólag az Ügyfél elégedettségében nyilvánulhat meg.

Igyekszünk kedves Ügyfeleink kérésének megfelelő rugalmas időpontokban rendelkezésre állni és a sürgős eseteket is eképpen kezelni. Fontos számunkra Ügyfeleink pozitív visszajelzése szolgáltatásunk minőségéről, hiszen irodám Ügyfeleink ajánlásából tudja csak kialakítani egyre növekvő ügyfélkörét. Éppen ezért oly fontos számunkra, hogy minden Ügyfelünk elégedett legyen szolgáltatásunkkal és pozitív tapasztalait megossza másokkal, mellyel lehetőséget teremt számunkra ahhoz, hogy szolgáltatásunk egyedi, közvetlen és minőségi jellege másokhoz is eljuthasson.

Tudjuk, hogy a legtöbb esetben a hozzánk forduló emberek bajban vannak, vagy éppen jogügyletük biztonságos és precíz lebonyolítása érdekében keresnek meg, és mindennél jobban számítanak a segítségünkre. Tudjuk, hogy az adott emberi sors az Ügyfél szemében a legfontosabb, melynél fogva nekünk is eképpen kell képviselnünk Ügyfeleink érdekeit. Az Ügyfél kívánsága elsődleges számunkra, ennek alapján látjuk el feladatunkat is. Irodánk minden Ügyfelet felvilágosít ügyének jogi lehetőségeiről, így arról is őszinte szakvéleményt adunk, amennyiben az adott ügy jogi úton nem érvényesíthető.

Nem célunk és szándékunk mindenáron eleget tenni az Ügyfél elvárasainak abban az esetben, amennyiben az Ügyfél szándékának követése hosszú és eredménytelen peres úthoz vezetne, ehelyett igyekszünk Ügyfeleink számára kivitelezhető megoldást találni problémájuk rendezésére. A maximális szakmai színvonal nyújtása mellett az Ügyfelet is beavatjuk saját ügyének jogi útvesztőibe, hogy pontosan lássa és felkészülhessen ügyének vitelére. A peres eljárások során az ügyvéd és ügyfele csapattársak, csak akkor tudnak nyerni, ha összedolgoznak.

Remélem, hogy Önt is hamarosan Ügyfeleim körében üdvözölhetjük!

Partnerem

Dr. Juhász Imola

Jogi diplomámat a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem summa cum laude minősítéssel. Az egyetemi diploma megszerzését követően a Dr. Abonyi Rita Ügyvédi Irodában dolgoztam egészen szakvizsgáim letételéig. 2024. januárban megnyitottam a saját irodámat és azóta egyéni ügyvédként tevékenykedem.

A polgári jog számos területén, illetve a cégjog és a munkajog területén is jelentős tapasztalatot szereztem, így ebben a körben is segíteni tudom Ügyfeleimet. Hivatásom során törekszem arra, hogy munkámat Ügyfeleim legnagyobb megelégedettségére lássam el, őket partnerként és legnagyobb lojalitással kezelve.

Ügyfeleim, illetve a jelen kor igényeihez igazodva a konzultációkat, egyeztetéseket rugalmasan kezelem, hiszen a személyes tanácsadás mellett Ügyfeleimnek lehetősége van arra is, hogy a jogi tanácsadást, szerződések, céges dokumentumok aláírását videótelefonhívás útján eszközöljük, ezzel is szolgálva az Ügyfelek kényelmét és prioritásait.

Önállósulásom ellenére a Dr. Abonyi Rita Ügyvédi Irodával a korábbi együttműködésünk sikeressége alapján, együtt folytatjuk tovább, így megfelelő szakmai támaszt tudunk biztosítani egymásnak és ezzel az Ügyfelek felé a képviselet folyamatossága, állandó rendelkezésre is biztosított.

Amennyiben úgy érzi, hogy a fenti bemutatkozás alapján én lennék az Ön számára a legmegfelelőbb jogi képviselő, úgy várom szíves jelentkezését a XIII. kerület központi részén található irodámban.

Ügyfeleim, illetve a jelen kor igényeihez igazodva a konzultációkat, egyeztetéseket rugalmasan kezelem, hiszen a személyes tanácsadás mellett Ügyfeleimnek lehetősége van arra is, hogy a jogi tanácsadást, szerződések, céges dokumentumok aláírását videótelefonhívás útján eszközöljük, ezzel is szolgálva az Ügyfelek kényelmét és prioritásait.

Önállósulásom ellenére a Dr. Abonyi Rita Ügyvédi Irodával a korábbi együttműködésünk sikeressége alapján, együtt folytatjuk tovább, így megfelelő szakmai támaszt tudunk biztosítani egymásnak és ezzel az Ügyfelek felé a képviselet folyamatossága, állandó rendelkezésre is biztosított.

Amennyiben úgy érzi, hogy a fenti bemutatkozás alapján én lennék az Ön számára a legmegfelelőbb jogi képviselő, úgy várom szíves jelentkezését a XIII. kerület központi részén található irodámban.

Dr. Abonyi Rita

Telefonszám: +36 30 966 9619, +36 70 329 6970

Email: rita@drabonyi.hu

Cím: 1137 Budapest, Szent István park 20/B

Dr. Juhász Imola

Telefonszám: +36 70 776 0287

Email: drjuhaszimola@gmail.com

Cím: 1132 Budapest, Csanády utca 28/A

Készítette: www.company-365.com – weboldal készítés – online marketing